T1

Om de goederen onder de regeling van extern communautair douanevervoer te brengen, moet u een aangifte T1 indienen bij de douane. Goederen worden dus niet ingeklaard, maar kunnen van douanedepot naar douanedepot onder toezicht van de douane worden vervoerd.

Een T-document heeft een beperkte geldigheidsdatum. Het dient tijdig te worden aangezuiverd door een opvolgend document of het moet door middel van inklaring in het vrije verkeer worden gebracht of weer uitgevoerd worden naar buiten de EU.

De douane spreekt van extern communautair douanevervoer wanneer niet-communautaire goederen van de ene plaats in de EU naar een andere plaats in de EU worden vervoerd. Ook wanneer het vervoer van niet-communautaire goederen gebeurt via een niet-EU-land, spreekt de douane nog steeds van extern communautair douanevervoer.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit