REX

Op 1 januari 2017 is het REX-systeem (Registered Exporter) ingevoerd.

Door de invoering van dit elektronische systeem komt het gebruik van het certificaat Form-A en eventueel een oorsprongsverklaring te vervallen. Hiervoor in de plaats dient de exporteur zich te laten registreren bij de bevoegde autoriteiten in het begunstigde land of lidstaat. Hij krijgt dan de status van geregistreerd exporteur en een REX-identificatienummer.

De exporteur mag zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen (dit wordt meestal op de factuur vermeld). Deze verklaring wordt ook wel een attest van oorsprong genoemd. Het REX-identificatienummer dient verplicht op het oorsprongsattest te worden vermeld.

Het attest van oorsprong neemt de rol en de functie over van het certificaat Form-A. Het REX systeem wordt geleidelijk ingevoerd en het Form-A zal dus langzaamaan verdwijnen.