LCL

Deze afkorting staat voor Less than Container Load. Men spreekt van LCL als een zending samen met andere goederen in de container wordt vervoerd. Er kunnen dus meer LCL zendingen met verschillende BL’s en van verschillende eigenaren in 1 container geladen worden. Er wordt voor de benutte ruimte in de container betaald.