Carriage Paid To

Carriage Paid To (CPT)/Vrachtvrij tot (overeengekomen plaats van bestemming) is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats op het moment dat de goederen zijn afgeleverd op de afgesproken plaats van bestemming. De overdracht van risico vindt al plaats op het moment dat de goederen ten vervoer zijn aangeboden aan en onder de hoede gesteld van de (eerste) vervoerder zoals bij FCA. Bij een FCL betekent dit meestal in de fabriek of op het terrein van de verkoper na belanding en bij een LCL meestal na aflevering van de goederen bij de door de verkoper zelf aangewezen vervoerder.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra hij de goederen onder de berusting heeft gesteld van de vervoerder die hij zelf heeft aangewezen en met name genoemd. Dit betekent voor FCL meestal het moment dat de goederen zijn geladen in het uitgaande vervoermiddel in de fabriek of op het terrein van de verkoper. Voor een LCL is dat meestal het moment dat de verkoper de goederen heeft afgeleverd in de daartoe bestemde groupageloods.

(bron: Incoterms 2010)

Container Transport

Meer over activiteit