Inklaring

Inklaring is het bij de douane ter invoer aangeven en in het vrije verkeer brengen van inkomende goederen. Dergelijke goederen komen van buiten de Europese Unie en door middel van deze administratieve behandeling, worden hier douanerechten over geheven. Deze douanerechten kunnen ondermeer invoerrechten, BTW bij invoer, accijns en landbouwheffingen inhouden.

Om in te kunnen klaren moet u over een douanevergunning en douaneborgstelling beschikken. Embassy Freight Rotterdam kan u deze zorg uithanden nemen. Vraagt u bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden, via sales@embassylogisticservices.nl.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit