High Security Seal

Sinds de invoering van het C-TPAT program (Customs Trade Partnership Against Terrorism) en de ISPS code (International Ship & Portfacility Security code) moeten zeecontainers, direct ná het laden, verzegeld worden met een High Security Seal. Deze verzegelingen moeten voldoen aan de vereiste ISO / PAS 17712 certificering.

Deze stalen pin -bolt seals – verzegelingen en kabelverzegelingen zijn bedoeld om een barrière te vormen tegen diefstal uit vrachtwagens én als barrière tegen het verstoppen en illegaal vervoeren van personen en gevaarlijke verboden stoffen in de containers.

De verzegelingen kunnen eenvoudig en snel met de hand worden aangebracht. Het verwijderen van deze stalen pin verzegelingen kan alleen met een zware betonschaar. In sommige – extreme- gevallen kan het verwijderen alleen met een slijptol. De verzegelingen zijn voorzien van een uniek nummer en/of barcode. Indien een beladen container bij een terminal voor export wordt aangeleverd zonder dat deze voorzien is van een dergelijke zegel, brengt het terminal personeel deze alsnog aan. Zij kunnen echter ook besluiten de container te blokkeren en de lading geheel/ gedeeltelijk te controleren alvorens een dergelijk zegel aan te brengen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de aflader c.q. opdrachtgever.

Container Freight Station

Meer over activiteit