DAF

Deze incoterm is per 1 januari 2011 vervallen en vervangen door DAP of DAT.

Delivered At Frontier (DAF) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land.

De term ‘grens’ kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer.┬áHet is daarom van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden. De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.