ATA Carnet

De letters ATA betekenen Admission Temporaire – Temporary Admission. De ATA-regeling kent een aantal vereenvoudigingen voor de tijdelijke invoer en tijdelijke uitvoer van goederen. Tijdelijke invoer veronderstelt een daaropvolgende wederuitvoer. Tijdelijke uitvoer veronderstelt een daaropvolgende wederinvoer.

Bij tijdelijke invoer, tijdelijke uitvoer, wederinvoer en wederuitvoer doet het carnet dienst als aangifte van de goederen waarop het betrekking heeft. Alle Kamers van Koophandel zijn aangewezen voor uitgifte van carnets ATA. Uitgifte van een carnet ATA gebeurt op verzoek van de belanghebbende.