Zomervrijboord

Het zomervrijboord is de afstand vanaf de waterlijn tot het meetdek of hoofddek van het schip, wanneer het schip geladen is tot op het zomermerk van de laadlijn. Het zomervrijboordmerk duidt met andere woorden aan hoe ver het schip minimaal uit het water moet steken of hoe diep het schip maximaal geladen mag worden.