Vrij aan boord

Free on Board (FOB) / Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven), maritieme conditie, maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats, met andere woorden het critical point kosten is gelijk aan het critical point risico-overdracht. De scheepsreling, van oudsher een symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft.