Zoeken

VE

De afkorting VE verwijst naar Ventilated containers. Deze beschikken over extra ventilatiegaten voor goederen die veel condens uitwasemen. Als deze goederen in een normale container geladen zouden worden, zou het product tijdens de reis door de verhoogde condensvorming beschadigd kunnen raken. Door extra ventilatie kan dit worden voorkomen.

Containertransport

De vervoerder die alle soorten containers vervoert en daarnaast ook nog uw speciaal transport kan verzorgen.

Meer over activiteit