VE

De afkorting VE verwijst naar Ventilated containers. Deze beschikken over extra ventilatiegaten voor goederen die veel condens uitwasemen. Als deze goederen in een normale container geladen zouden worden, zou het product tijdens de reis door de verhoogde condensvorming beschadigd kunnen raken. Door extra ventilatie kan dit worden voorkomen.

Container Transport

Meer over activiteit