Transports Internationaux Routiers

De letters TIR staan voor Transports Internationaux Routiers. De TIR-overeenkomst is van toepassing op vervoer van goederen tussen een douanekantoor van vertrek in het ene land, en het kantoor van bestemming in een ander land. De betrokken landen moeten aangesloten zijn bij de TIR-overeenkomst.

Dit vervoer van goederen verloopt over 1 of meer grenzen. De EU wordt door de afschaffing van grensformaliteiten als 1 land beschouwd. Dit betekent dat een carnet TIR niet uitsluitend kan dienen voor vervoer van de ene plaats naar de andere plaats in de EU.

Voor vervoer van goederen dat begint of eindigt in een EVA-land, geldt de TIR-regeling wel. Ook kan de TIR-regeling worden toegepast op vervoer van goederen van het ene EU-land naar een ander EU-land, via een niet-EU-land waarmee geen overeenkomst voor de toepassing van gemeenschappelijk douanevervoer is gesloten.