T2L / T2LF

Een T2F, T2L of T2L(F) is een herkomst document. Het toont aan dat de goederen die hierin aangegeven staan, uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen. Deze documenten zijn van belang als goederen over zee van één deel van het douanegebied naar een ander gebied worden vervoerd.

Als een schip uit internationale wateren een haven in de Europese Gemeenschap binnenloopt neemt de douane aan dat alle goederen die zich in het schip bevinden, van buiten de Europese Gemeenschap komen en dus niet-communautaire goederen zijn. Met een T2L of met een T2LF kan worden aangetoond dat de goederen uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen.

  • T2F:   Document waarmee goederen die overeenkomstig artikel 340 quater, lid 2, onder de regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd.
  • T2L:   Document waarmee het communautaire karakter van goederen wordt aangetoond.
  • T2LF: Document ten bewijze van het communautaire karakter van goederen die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit een deel van het douanegebied van de Gemeenschap waar Richtlijn 77/388/EEG van de Raad niet van toepassing is.
(bron: beurtvaartadres)

Warehousing & Customs

Meer over activiteit