Shipper’s load, stowage and count

Shipper’s load, stowage and count is een term die de rederij gebruikt bij het in het cognossement beschrijven van de hoeveelheid goederen, die in verzegelde containers of in opleggers aan boord van een zeeschip wordt geladen. De rederij dekt zich hiermee in wat de juiste inhoud en wijze van belading van die eenheidsladingen betreft.