Shipped on board

Een schoon BL wordt uitgemaakt met de toevoeging ‘clean on board’. Hiermee wordt aangegeven dat de goederen in goede orde en staat ontvangen zijn (voor zover de rederij dat kan beoordelen).

Deze term komt uit vervlogen tijden, toen elke zending fysiek door de bemanning werd ingeladen. De lading kon toen fysiek gecontroleerd worden op onvolkomenheden. Met de tegenwoordige containerisatie is het meestal niet mogelijk de staat van de goederen vast te stellen. Daarom wordt uit juridisch oogpunt vaak de term shipped on board gebruikt, in combinatie met ‘said to contain(stc)’ en ‘shipper’s load, stowage and count’. Hiermee dekt de rederij zich in tegen tekorten en eventuele schades aan zendingen.