SASO CoC

Het Koninkrijk Saudi-Arabië voert een productconformiteitsprogramma uit voor exporten die het land binnenkomen. Voor de inklaring van alle producten is een conformiteitscertificaat vereist, namelijk het SASO CoC.

Ze zijn nodig voor de inklaring van zendingen en vormen een bevestiging dat de producten voldoen aan de betreffende Saudi-Arabische technische voorschriften alsmede de nationale, regionale en/of internationale normen.Alle importzendingen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare aanduiding van herkomst. Importzendingen zonder deze aanduiding worden vastgehouden door de Saudi-Arabische douane en men zal de importeur verzoeken om corrigerende acties te ondernemen of om te beloven niet in herhaling te vervallen. Als dat wordt nagelaten, kan er een boete worden opgelegd of kunnen de goederen worden teruggezonden naar het land van herkomst.

Exporteert u nieuwe voertuigen Saudi-Arabië? De Saudi-Arabische douaneautoriteiten hebben onlangs bevestigd dat zij erop zullen toezien dat het volgens het MoC-decreet 6386 vereiste conformiteitscertificaat (CoC) wordt overlegd voor de inklaring van zendingen nieuwe voertuigen.
Exporteurs die voorheen zelf conformiteitscertificaten hebben verstrekt voor de inklaring van hun zendingen, kunnen dat niet langer doen. In plaats daarvan zijn de exporteurs verplicht om CoC’s aan te vragen voor nieuwe voertuigen.