Routing order

Schriftelijke instructie op briefpapier van de vrachtbetaler waarin deze bevestigt zijn zending(en) door een bepaalde vervoerder te laten vervoeren. Dit schept duidelijkheid richting de leverancier en voorkomt dat verkeerde partijen zich voor uw waardevolle goederen kunnen melden en deze ongevraagd kunnen afhalen.