Reisbevrachting

Reisbevrachting is een bevrachtingsovereenkomst waarbij het schip geheel of gedeeltelijk, volledig uitgerust, bemand, van brandstoffen, smeerolie en voorraden voorzien, door de vervrachter (reder, of time-charterer of bareboat-charterer) ter beschikking wordt gesteld aan de bevrachter.

Deze gebruikt het schip voor het vervoer van een volle of eventueel gedeeltelijke lading goederen vanuit 1 of meer aangeduide havens naar 1 of meer havens van bestemming (‘range’ havens naar keuze van de bevrachter).

Betaling gebeurt tegen een vrachtprijs per geladen of geloste hoeveelheid goederen, uitgedrukt in aangegeven gewichts- of maateenheden. Soms is de vrachtprijs een forfaitair bedrag. Essentieel bij reisbevrachting is dat de vrachtprijs gebaseerd is op de goederen die worden vervoerd. Bovendien is de vervrachter de vervoerder van de goederen. Hij geeft het cognossement uit.

De bevrachtingsovereenkomst kan slaan op 1 enkele reis (‘single voyage’), op een reis heen en terug (’round trip’) of op een aantal opeenvolgende reizen (‘consecutive voyages’). De reisbevrachting is dus in eerste instantie een vervoersovereenkomst.