Recorder

Recorder: Importeurs/exporteurs van producten die gevoelig zijn voor temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen, zoals bijvoorbeeld planten, kaas en vaccins, willen in staat zijn te controleren of de temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de reis niet teveel variëren. Hiervoor worden recorders ingezet die op ingestelde intervals deze waarden peilen en registreren. Deze registratiechart met de resultaatweergave is te gebruiken als verificatie na het transport.

Container Transport

Meer over activiteit