Payload

Payload is het maximaal toegestane ladinggewicht voor een container. Deze waarde staat vermeld op de rechter containerdeur. Het ladinggewicht mag deze waarde niet overschrijden. Het maximaal toegelaten ladinggewicht kan echter per land verschillen, zodat de container soms niet tot dit maximum beladen kan worden.

Vraag uw contactpersoon bij Embassy Freight om advies bij twijfel over het door u gewenste ladinggewicht. Stuur hiervoor een e-mail naar sales@embassylogistics.nl.

Container Freight Station

Meer over activiteit

Container Transport

Meer over activiteit