Particular Average

Particular Average: Averij-particulier omvat de kosten en/of schade die uitsluitend ten laste komen van de reder aan wiens schip schade is toegebracht (bijvoorbeeld stormschade) of ten laste van de eigenaar van de lading die schade heeft opgelopen (bijvoorbeeld door lekkage). Hier is in tegenstelling tot AG geen sprake van gemeenschappelijk belang.