Overliggeld

Het begrip overliggeld heeft 2 betekenissen.

Het kan slaan op de vergoeding die de bevrachters moeten betalen indien de laad- en overeengekomen lostijd worden overschreden en de reders daarvoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Met overliggeld kan ook de schadevergoeding worden bedoeld die berekend wordt voor oponthoud (damages for detention) ontstaan doordat de overeengekomen laad- of lostijd is verstreken en geen overligdagen zijn toegestaan of, indien wel toegestaan, deze ook verstreken zijn.