NT

De netto tonnenmaat (NT) wordt niet meer berekend door aftrek van sommige ruimten van de bruto tonnenmaat. Tegenwoordig is de netto tonnenmaat een functie van het buitenspantvolume van alle ruimten die voor het vervoer van goederen en passagiers gebruikt kunnen worden. De netto tonnenmaat wordt uitgedrukt in Moorsomton (1 Moorsomton = 100 cuft = 2,83 cbm).