Notice of Readiness

De Notice of Readiness (NOR) is het document waarmee de kapitein van een schip, in geval van reisbevrachting, meldt dat zijn schip in alle opzichten klaar is om de goederen te laden en/of te lossen.

Bij reisbevrachting heeft de bevrachter een bepaalde termijn waarbinnen de laad- en losactiviteiten moeten plaatsvinden; de ligdagen. Wordt het aantal ligdagen overschreden, dan moet de bevrachter een schadevergoeding betalen (demurrage of overliggeld genoemd) aan de vervrachter. Afhankelijk van het moment waarop de NOR wordt afgegeven beginnen de ligdagen te lopen.

Bij weergevoelige lading (bijvoorbeeld granen die niet nat mogen worden) spreekt men van ‘weerligdagen’ of ‘weather working days’. De periodes waarin het weer niet geschikt is om te laden of te lossen tellen dan niet mee.