Netto ton

De netto tonnenmaat (NT) wordt niet meer berekend door sommige ruimten van de bruto tonnenmaat af te trekken. De netto tonnenmaat is voortaan een functie van het buitenspantvolume van alle ruimten die voor het vervoer van goederen en passagiers gebruikt kunnen worden. De netto tonnenmaat wordt uitgedrukt in Moorsomton (1 Moorsomton = 100 cuft = 2,83 cbm).