Netto register ton

De netto register tonnenmaat (NRT) wordt van de bruto register tonnenmaat afgeleid door een aantal ruimten af te trekken die in de bruto register tonnenmaat wél, en in de netto register tonnenmaat níet inbegrepen zijn, zoals:

  • de ruimten uitsluitend bestemd voor de kapitein, de officieren en de bemanning
  • de ruimten van het kaartenhuis
  • de radiocabine
  • het bootmansmagazijn
  • de ruimten ingenomen door de schroefkoker en de hulpmachines met ketels
  • de ruimten ingenomen door de machine en de ketels voor de voorstuwing

De ruimten van de machines en ketels voor de voortstuwing worden wel opgemeten, maar de aftrek gebeurt op forfaitaire basis. Deze definiëring van de netto register tonnenmaat van het schip is volgens de conventie van Oslo en wordt niet meer toegepast. Ze werd vervangen door een nieuwe, meer universele, definiëring volgens de conventie van Londen van 1969. Volgens de conventie van Londen wordt de netto tonnenmaat onafhankelijk van de bruto tonnenmaat bepaald.