Naakt casco bevrachting

Naakt casco bevrachting: het niet uitgeruste, niet bemande schip wordt door de eigenaar aan de bevrachter (reder) verhuurd voor een bepaalde, meestal lange, termijn. De vrachtprijs wordt gewoonlijk bepaald op basis van het draagvermogen van het schip op zomervrijboord en per maand of andere tijdseenheid. De vrachtprijs kan ook een forfaitair bedrag zijn.

Bij naakt casco bevrachting is de bevrachter de vervoerder. Hij geeft het cognossement uit.