Multi-modaal

Het transporteren van goederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende aansluitende vervoerswijzen tijdens hetzelfde transport. Denk bijvoorbeeld aan combinaties tussen binnenvaart en wegtransport of trein en wegtransport.

Multimodaal wordt ook vaak gebruikt als aanduiding op een Bill of Lading zodra deze naast het zeevervoer ook een stuk landtransport behelst. Hiervoor zijn naast laadhaven/ loshaven ook laadplaats en/of losplaats op het Bill of lading opgenomen.

Neem voor multimodale mogelijkheden contact op met uw contactpersoon bij Embassy Freight via sales@embassylogistics.nl.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit