Master Lease Agreement

Een master lease agreement is een raamcontract van een containerleasingmaatschappij voor het verhuren van containers. De overeenkomst legt alle basisvoorwaarden voor de huur vast, zoals de prijs per dag, de soorten containers die de huurder ter beschikking krijgt, het aantal op te nemen containers per depot, de depots waar containers kunnen worden afgehaald of teruggeleverd en de betalingsvoorwaarden.

Door ondertekening van de master lease agreement bindt de huurder zich niet; hij is niet verplicht containers werkelijk te gebruiken en zolang hij geen containers in een depot ophaalt, betaalt hij niets. Pas wanneer de huurder werkelijk een container ophaalt uit een depot, gaat het contract in. Per opgehaalde container wordt een apart contract gemaakt dat verwijst naar de voorwaarden van de master lease agreement.

Container Transport

Meer over activiteit