Letter of indemnity (LOI)

Een borgbrief (Letter of indemnity – LOI) is een document waarbij de verscheper de rederij vrijwaart van de gevolgen van vorderingen die mogelijk voortvloeien uit de afgifte van een schoon cognossement (clean B/L) wanneer de goederen niet conform de omschrijving in het cognossement werden geladen.

Er bestaan 2 soorten borgbrieven: borgbrieven voor kwantitatieve clausules en borgbrieven voor niet-kwantitatieve clausules. Wanneer het cognossement de basis is van een documentair krediet, eist de bank een schoon cognossement. Dit is een cognossement zonder reserves door de kapitein. Indien de goederen om één of andere reden niet conform geladen werden, zal de kapitein reserves willen aanbrengen op het cognossement. Indien hij dit doet, is er geen schoon cognossement meer en zal de bank geen documentair krediet geven. Het is daarom gebruikelijk om in dit geval de reserves niet op het cognossement, maar wel op de mate’s receipt te vermelden en om een borgbrief op te stellen, waarin de verscheper de kapitein (de rederij) vrijwaart van de mogelijke gevolgen daarvan.