L/C

De afkorting L/C staat voor Letter of Credit. Dit is het basisdocument voor documentair krediet. Documentair krediet is een handeling waarbij een bank op de vraag van een koper van een goed zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerde documenten.