Lange Zware Vrachtvoertuigen

LZV’s zijn Lange Zware Vrachtvoertuigen met een lengte van maximaal 25,25 meter en een gewicht van maximaal 60 ton. De maten en gewichten van LZV’s wijken af van de Europese Richtlijn 96/53 (Maten en Gewichten vrachtvoertuigen en bussen). De LZV’s worden samengesteld uit reguliere voertuigen met wettelijke afmetingen. Door te rijden met deze LZV’s kunnen CO2 uitstoot en kosten voor de logistieke keten worden verminderd.

Regels voor gebruik

Voor het rijden met een LZV moet een ontheffing aangevraagd worden. De chauffeur moet een speciaal rijexamen hebben afgelegd en krijgt een certificaat hiervoor. Het voertuig moet voor deze toepassing gekeurd worden. De keuring van LZV voertuigen en het afgeven van de ontheffing valt onder de verantwoordelijkheid van de RDW en is geregeld in de Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV.  De opleiding LZV chauffeur valt onder de verantwoordelijkheid van het CBR.

Het rijden met LZV’s en het effect op de uitstoot is de afgelopen jaren getest. De resultaten van de proeven waren goed. Daarom is besloten om per 1 januari 2013 het rijden met lange zware vrachtvoertuigen op de Nederlandse wegen structureel toe te staan. Gedurende de proeffase zijn de ervaringen uitgebreid gevolgd en geanalyseerd. Op de site van de rijksoverheid zijn de rapportages hiervan te vinden.

Speciaal Transport

Meer over activiteit