Kredietbeperking

Kredietbeperking: door de expediteur worden verschillende kosten vooraf voor de klant voldaan. Omdat het hierbij vaak gaat om netto kosten die 1 op 1 worden doorberekend, kan er door de expediteur een provisie bedongen worden in de vorm van een percentage van het voorgeschoten bedrag. Dit wordt ook wel eens voorschotsprovisie genoemd.