Kosten, verzekering en vracht

Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, oftewel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. Net als bij FOB en CGR zijn de critical points voor kosten en risico overdracht gelijk.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de verkoper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Ook dit is gelijk aan CFR en FOB.

De verzekerde waarde van de goederen is normaal 110% van de factuurwaarde.

(bron: Incoterms 2010)