ISPS

Na 11 September (2001) is er op initiatief van de Verenigde Staten een wereldwijd veiligheidsprogramma opgezet om terroristische activiteiten binnen/via de havens tegen te gaan. Hiervoor hebben de verschillende havenauthoriteiten extra investeringen gepleegd om allerlei extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Om deze investeringen terug te verdienen, is een ISPS (International Ship & Portfacility Security) toeslag per container/zending ingesteld.