ISPM 15

De afkorting ISPM 15 staat voor International Standards for Phytosanitary Measures. Deze nieuwe wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen is in maart 2002 ingevoerd om een einde te maken aan de wereldwijde handelsbelemmeringen, als gevolg van de wirwar aan importrestricties voor houten verpakkingen.

In ISPM no. 15 is onder meer beschreven dat houten verpakkingen moeten zijn behandeld om verspreiding van ongedierte (zoals bijvoorbeeld het dennenaaltje en de syrexwesp) te voorkomen.

Container Freight Station

Meer over activiteit