International Ship & Portfacility Security

Na 11 September (2001) is er op initiatief van de Verenigde Staten een wereldwijd veiligheidsprogramma opgezet om terroristische activiteiten binnen/via de havens tegen te gaan. Hiervoor hebben de verschillende havenauthoriteiten extra investeringen gedaan om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Om deze investeringen terug te verdienen, is een ISPS (International Ship & Portfacility Security) toeslag per container/zending ingesteld.