International Marine Dangerous Goods code

De IMDG code (International Marine Dangerous Goods code) beschrijft de specifieke regelgeving voor het transport over zee van UN geclassifiseerde gevaarlijke stoffen. Het boekwerk omvat regels over verpakkingen, samenlading, eventuele vrijstellingen, enzovoorts.

Omdat dergelijke goederen extra zorg vereisen, is het noodzakelijk bij boeking de rederij de exacte gegevens te leveren in de vorm van een DGD. Op basis van een dergelijke verklaring bepaalt de rederij of de goederen geaccepteerd kunnen worden voor transport en hoe de goederen behandeld moeten worden.