Incoterms

Internationale afspraken over internationaal transport van goederen. In het contract worden standaard afspraken gemaakt die de kosten en risico’s verdelen tussen verkoper en koper.

De eerste Incoterms afspraken dateren al van 1932. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. In 1990 werden de incoterms aangepast. De reden hiervoor was het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer.

De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Verenigde Naties Commissie voor Internationale Handels Wet (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar bij nationale Kamers van Koophandel. In 2011 zijn de Incoterms 2010 gedeponeerd.