IJlgeld

Onder despath money, ofwel ijlgeld, wordt die vergoeding verstaan die aan de charterers wordt uitgekeerd, als zij het aantal ligdagen dat volgens de charterpartij is toegestaan, niet volledig gebruiken. Het ijlgeld wordt alleen uitgekeerd als dit uitdrukkelijk in de charterpartij is bepaald. Dit is dus het tegenovergestelde van overliggeld.