General Average

Bij General Average (AG) staat het gemeenschappelijke belang, namelijk het behoud van schip en lading, voorop. De opofferingen waartoe door de gezagvoerder wordt besloten, geschieden in gemeenschappelijk belang, zodat het voor de hand ligt dat elke belanghebbende een evenredig deel van de schade draagt, die anders voor rekening van 1 van de belanghebbenden zouden komen.