Gasvrij verklaring

Volgens de ARBO-wet heeft iedere werkgever de plicht een zo gezond en veilig mogelijk arbeidsplaats voor zijn werknemers te creëren. In dit kader dienen werkgevers onder andere te (laten) onderzoeken of er gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie tijdens het betreden en/of lossen van containers.

Dit onderzoek dient door een gasmeetdeskundige te worden verricht. De gasmeetdeskundige mag een container alleen vrijgeven als de gemeten gasconcentratie lager is dan de zogenaamde MAC-waarde. Als blijkt dat een container zonder gevaar gelost kan worden, geeft hij een gasvrijverklaring af. Om de risico’s voor werknemers te minimaliseren is het verstandig om containers voor opening te meten op de aanwezigheid van eventueel giftige gassen.

Container Transport

Meer over activiteit