Free Alongside Ship

Free Alongside Ship (FAS)/Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten en de overdracht van risico vinden plaats op het moment dat de goederen langszij het door de koper aangewezen schip zijn aangeleverd, dus voor het laden.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de goederen heeft aangeleverd langszij het door de koper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Langszij wil zeggen aan de waterkant, bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of langszij op de lade van de verschepingshaven per vrachtwagen.

(bron: Incoterms 2010)