FOB

Free on Board (FOB)/Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats, met andere woorden het critical point van kosten is gelijk aan het critical point van risico-overdracht.

De scheepsreling, van oudsher een symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de verschepingshaven.

(bron: Incoterms 2010)

Container Transport

Meer over activiteit