FLT

FLT is de afkorting van Full Liner Terms; dit zijn de voorwaarden voor het vervoer van goederen over zee. Ze drukken uit wat wél en wat niet in de vrachtprijs is begrepen en dit gezien vanuit de rederij. Bij Full Liner Terms zijn zowel het laden, het lashen, het eventueel trimmen en het vervoer zelf, als het lossen van de lading bij de vrachtprijs inbegrepen.