FIATA

In internationaal verband zijn de expediteurs verenigd in de FIATA. Dit staat voor International Federation of Freight Forwarders Associations, gevestigd in Zürich. Bij de FIATA zijn de nationale organisaties voor expediteurs uit vele landen aangesloten. In totaal zijn op deze wijze circa 40.000 expeditiebedrijven verspreid over de gehele wereld georganiseerd.

De werkzaamheden van de FIATA vinden plaats binnen een drietal instituten;

  • het Multimodal Transport Institute (MTI)
  • het Customs Affairs Institute (CAI)
  • het Air Freight Institute (AFI)

Het FIATA-bestuur wordt ondersteund door adviesorganen op het gebied van juridische aangelegenheden, beroepsopleiding, public relations, zeevaart aangelegenheden, enzovoorts. Het werk van de FIATA is gericht op het optimaal laten functioneren van de internationale expeditiesector. Daartoe vindt intensief overleg plaats met een groot aantal internationale organisaties op het gebied van vervoer.