FENEX

Als brancheorganisatie voor de expeditiesector stelt de Federatie Nederlandse Expediteurs (FENEX) zich ten doel om via collectieve belangenbehartiging de nationale en internationale positie van de georganiseerde Nederlandse expediteur te versterken. De vereniging FENEX beoogt een klimaat te scheppen waarin de aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder gunstige voorwaarden kunnen verrichten. Een belangrijk doel is het bereiken en in stand houden van gezonde verhoudingen in de expeditiesector. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te bevorderen staan het geven van voorlichting en adviezen en het organiseren van opleidingen hoog in het vaandel. Om doelstellingen te realiseren zet de FENEX zich in om besluitvorming op het gebied van expeditie en logistiek te beïnvloeden. Met de Nederlandse alsmede de Europese politiek en overheid bestaan daarvoor goede contacten. FENEX-expediteurs kunnen handel en industrie op professionele wijze ondersteunen bij de uitvoering van hun internationale logistieke processen. FENEX-expediteurs staan ook garant voor elkaar.

FENEX groot

Warehousing & Customs

Meer over activiteit