Expediteur

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt. De expediteur als logistieke dienstverlener is de deskundige die dit op zich kan nemen voor zijn opdrachtgever. Hij lost logistieke problemen op en kent de ondoorzichtige vervoersmarkt. Vele factoren spelen een rol bij het zoeken naar de meest optimale logistieke oplossingen voor het vervoer van goederen. Vervoersmodaliteit, snelheid, soort goederen, plaats van vertrek, bestemming, handels- en douanevoorschriften, kosten enz., kunnen tevens bepalend zijn voor de vraag of een product op de wereldmarkt kan concurreren met andere producten. De expediteur opereert al jaren met succes in de internationale logistieke markt als een spin in het web. Hij sluit vervoersovereenkomsten met vervoerders ten behoeve van zijn opdrachtgever/verlader die zijn goederen vervoerd wil hebben. Hij is daarbij onafhankelijk. De kracht van de expediteur is zijn kennis en kunde van de complexe vervoersmarkt.

Warehousing & Customs

Meer over activiteit