Emergency Congestie Terminal Surcharge

Emergency Congestion Terminal Surcharge (ECTS) is in 2007 het leven geroepen door feederrederijen omdat de terminals door allerlei omstandigheden de containers niet meer verwerkt kregen. Er ontstonden op de terminals enorme congestieproblemen waardoor de feederrederijen de containers met grote vertraging tot hun beschikking kregen. Dit met alle gevolgen van dien. Om er in zulke gevallen voor te zorgen dat alle containers gecheckt en gecontroleerd kunnen worden, wordt er ten tijde van extreme drukte een ECTS in het leven geroepen.