Zoeken

DWCC

Deze afkorting staat voor Deadweight Cargo Capacity (DWCC) of het netto draagvermogen van een schip. DIt geeft enkel aan hoeveel zuivere vracht kan geladen worden, zonder de voorraden, de brandstoffen en smeerolie voor het schip.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit